Pekela organ

Van Oeckelen orgel (Oude Pekela)

Deze schitterende sample set is ook uitstekend geschikt om te gebruiken voor studiedoeleinden.

Verder is in deze set ook een windmodel aanwezig welke u kunt gebruiken in Hauptwerk 4 (advanced)


Hieronder vindt u enkele luistervoorbeelden van het Oeckelenorgel.

Ein feste Burg Max Reger
Fortissimo
Herr Jesu Christ (Rinck) Chorale
Herr Jesu Christ (Rinck) var. 1
Herr Jesu Christ (Rinck) var. 2
Herr Jesu Christ (Rinck) var 3
Prestant


Schermafdruk van de HW-3/4 set in Hauptwerk-4

Pekela2

Dispositie
 Hoofdwerk  Bovenwerk  Pedaal
 Bourdon 16  Prestan 8  Subbas 16
 Prstant 8  Gedakt 8  Violon 8
 Holpijp 8  Viola di Gamba            Bazuin 16
 Octaaf 4  Fluit 4  Trombone 8          
 Speelfluit 4  Nasard 2  2/3   ext. (HW-4)
 Quint 3  Woudfluit 2
 Octaaf 2  Terts 1 3/5.     ext. (HW-4)
 Mixtuur 3-5st. B/D            Clarinet 8
 Trompet 8 B/D  Tremulant
                                                          Speelhulpen
 Koppel I/II  Koppel P/I  Koppel P/II

Systeemeisen: 1 GB vrij geheugen.

Foto''s van de kerk, omgeving en het Van Oeckelen orgel.

wedderwegkerk2

 winterfotos274

 winterfotos286

DSCF1645b
DSCF1644b
DSCF1646b

DSCF1647b
DSCF1649b DSCF1650b


DSCF1651b

DSCF1655b

......DSCF1656b

  DSCF1657b  

Wat achtergrond informatie:

De Hervormde kerk te Oude Pekela zong tot 1865 zonder hulp van een orgel.   Men liet toen door de Orgelmakerij P. van Oeckelen & Zn uit Haren uit ruime middelen een nieuw orgel bouwen van 19 registers, verdeeld over twee manualen en een vrij pedaal die op 22 oktober 1865 is ingespeeld door organist J. Worp.  
Op een plaquette in de lessenaar is te lezen dat:
Dit orgel is vervaardigd door P. van Oekelen en Zn. Plechtig ingewijd op den 22 sten oktober door D.W. Drijber, predikant alhier.

Voor deze dorpskerk met de bescheiden afmeting een zeer fors orgel. Opmerkelijk is dat het instrument, in tegenstelling met de vele door deze bouwer geplaatste instrumenten, een vrij pedaal kreeg. Dat is tot stand gekomen op advies van J. Worp, destijds organist van de Martinikerk te Groningen. Deze Worp was door de Kerkvoogden aangesteld als adviseur. Tijdens de bouw heeft Orgeldeskundige en vriend van van Oeckelen geprobeerd de kerkvoogden over te halen om de dispositie van het orgel aan te passen en er een aantal registers aan toe te voegen. Uit de nog aanwezige brieven lezen we dat hij voorstelde om op het hoofdwerk een Fagot 16 voet toe te voegen en de Speelfluit 4 voet te wijzigen in een Nachthoorn 4 voet.   Ook stelde hij voor om op het bovenwerk naast de in het bestek genoemde registers een Octaaf 4 voet en nog een paar niet nader genoemde registers bij te plaatsen.   Ten tijde van deze briefwisselingen heeft Van Oeckelen het werk stil gelegd. De voorgestelde wijzigingen hebben blijkbaar toch sporen in de orgelkas nagelaten. Op een aantal plaatsen zijn gaten voor registertrekkers dicht gemaakt.     J. Worp heeft deze voorgestelde wijzigingen afgedaan als overbodig en die Fagot 16 was volgens hem een tongwerk die moeilijk in toon was te houden.   Bijkomende reden was dat er dan geen geld was om het vrije pedaal te realiseren. Voor iemand als Worp die nog een gedegen opleiding had genoten was dit vrije pedaal wel zeer belangrijk. In de tweede helft van de 20e eeuw heeft men de Clarinet 8 van het bovenwerk laten vervangen voor een Dulciaan 8.   Ook is er een pneumatische tremulant toegevoegd.   Toen de magazijnbalg erg ging lekken heeft men deze buiten gebruik gesteld en daar boven op een kleine tijdelijke balg geplaatst.   In 1980-1981 heeft er een opknapbeurt plaats gevonden. De werkzaamheden bestonden restaureren en terugplaatsen van de originele Clarinet 8. die in al die jaren bewaard in de opslag van Orgelmakerij Mense Ruiter te Zuidwolde.   Vervolgens herstel van alle tongwerken en het verplaatsen van divers pijpwerk van het pedaalregister Violon 8 voet.  
Daardoor konden de tongwerkbekers van het pedaal wat meer te lood staan dan voorheen.   Dit uit het lood staan had tot gevolg dat deze bekers van dun en zacht materiaal gingen doorbuigen en knikken. Tevens zijn de houten pijpen van de Subbas hersteld en kwam er een nieuwe windmachine.   Adviseur bij deze werkzaamheden was wijlen Dhr Klaas Bolt.  In de periode 1990-1993 is het orgel in twee fasen geheel gerestaureerd door de Orgelmakerij Mense Ruiter te Zuidwolde.   Adviseur was Dhr J. Jongepier.
Enkele bijzonderheden van dit orgel.
Het vrije pedaal met de Bazuin 16 voet die doorslaande tongen heeft van C t.m G.   De Clarinet 8 voet van het bovenwerk met doorslaande tongen. De zeer krachtige Woudfluit 2 voet en de fluisterzachte Viola di Gamba 8 voet.