Verslag van 05-12-2016 (WMO)

Vandaag is er iemand van de WMO langs geweest. Bij dat gesprek was ook de ergotherapeut van het Erasmus MC aanwezig.
Verschillende opties zijn besproken.

Woning
Er werden een paar voorstellen gedaan, onder andere het plaatsen van een unit met slaapkamer en douche in de tuin. Wanneer dat niet lukt wat zeer waarschijnlijk is om dan te gaan verhuizen.
Verhuizen is de meest simpele oplossing. Onze vraag was om een urgentie te krijgen.
Dat blijkt met de huidige regelgeving niet mogelijk. Wanneer je 55+ bent dan kun je geen urgentie meer krijgen omdat je dan in aanmerking komt voor een seniorenwoning. Daar zijn er voldoende van dus is urgentie niet nodig. Helaas is de praktijk wat weerbarstiger want het aanbod is er niet of nauwelijks.
Nu wordt er door de WMO geprobeerd om bij de woningbouwverenigingen voorrang te krijgen.
Aangepaste rolstoel
Verder wordt er nu een elektrische aangepaste rolstoel aangevraagd waar ma zowel binnen als buiten mee kan rijden.
Deze heeft wel de beperking dat je daar geen stoepen mee op en af kunt. Ook hoge dorpels vormen een probleem.
Grote voordeel is wel dat ma zich wat kan bewegen in huis en ook wat dingen aan de tafel en in de keuken kan doen.
De levertijd is o.a door de aanpassingen die gedaan moeten worden ongeveer 2 maanden. 
Voor de korte termijn gaan we contact opnemen met de Vegro voor een andere rolstoel die wat comfortabeler zit.
Vervoer
Vervoer op maat wordt aangevraagd. Dit is bedoeld voor privé ritten. Dat gaat w.s. op z'n vroegst 1 januari 2017 in.
Voor vervoer naar het ziekenhuis en terug naar huis i.v.m. poliklinische bezoeken wordt een aanvraag naar het ziekenfonds gestuurd.
De scootmobiel gaat ook weer terug omdat dat geen haalbaar iets meer is.
Douchen
Hoe we dat gaan oplossen gaan we over in overleg met Agathos.
Aanpassingen 1e verdieping
De bestelling van het hoog/laag bed wordt geannuleerd. De postoel en de papegaai gaan weer terug.

TERUG NAAR OVRZICHT

TERUG NAAR OVERZICHT