Verslag ziekenhuisbezoek Erasmus MC 08-11-2016

Dinsdagmiddag hebben Prijnie en ik een bezoek gebracht aan het EMC voor een longfunctieonderzoek.
Tijdens een longfunctieonderzoek wordt bekeken of bepaalde longfuncties verstoord zijn. Er werden 3 verschillende testen afgenomen. Hierbij adem je door een mondstuk aan het longfunctieapparaat, terwijl je neus wordt dichtgehouden door middel van een klem. Bij 2 testen ging dat prima, alleen de derde lukte de test niet maar dat was niet zo spannend zeiden ze. Was ook een lastige want op het moment dat ma moest gaan blazen moesten hun iets aanklikken en dat moest precies synchroon gaan. Gelukkig waren de uitslagen heel goed.

Verder hebben we nog een gesprek met Cisca Peters gehad.
Er waren nog wat vragen bij haar binnen gekomen zoals voeding en over de scootmobiel.
Over voeding in relatie tot ALS is weinig bekend. Wel werd geadviseerd om zo gezond mogelijk te eten, niks nieuws dus want dat deden we al. ;-)
Wat de scoot betreft was het advies om zo ver te gaan dat het in ieder geval geen stress opleverd want dat is nooit goed. Het moet leuk blijven.

Verder vroeg Sisca nog of ma nog troost vond in het geloof waarop ma mocht wijzen op vraag 1 van de Heidelbergse Catechismus:
Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven?
Antwoord: Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven nietmijn maar mijns getrouwen Zaligmakers JEZUS CHRISTUS eigen ben , die metZijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaald en mij uit alleheerschappij des duivels verlost heeft en alzo bewaart , dat zonder denwil mijns hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan , ja ook, dat mijalle ding tot mijn zaligheid dienen moet , waarom Hij mij ook door ZijnHeilige Geest van het eeuwige leven verzekert , en Hem voortaan te leven vanharte willig en bereid maakt.

 TERUG NAAR OVERZICHT