Verslag bezoek Erasmus MC (EMC) 03-11-2016
Vandaag donderdag 3 november hebben we, pa, ma en ik, een bezoek gebracht aan het EMC.
Deze ochtend was de intake met het ALS team wat ma en ons vanaf nu zal gaan begeleiden.
Om 09:00 zijn we opgehaald door dr. Tazelaar. Een arts in opleiding welke door middel van het stellen van veel vragen een goed beeld probeerde te krijgen van de situatie. Hierbij is een beeld geschetst vanaf het ontstaan van de klachten tot nu. Hiervan is een verslag gemaakt wat is opgenomen in het dossier zodat alle betrokken mensen in het ziekenhuis op de hoogte zijn.

Na een korte onderbreking hebben we kennis gemaakt met het ALS-team wat ma en ons de komende periode zal begeleiden.

Dit team bestaat uit 5 personen:
• Maatschappelijk werkster > in het bijzonder voor psychosociale zorg
• Ergotherapeut > voor al de praktische hulp
• Logopedist > Hulp bij praten en ademhalen
• Revalidatiearts > spin in het web, medisch verantwoordelijk (dr. Timmermans)
• Fysiotherapeut > hulp bij beweging, lopen etc. etc.

Na een korte voorstelronde is er gelegenheid geweest om alle vragen te stellen.
Wat hier duidelijk naar voren kwam is voornamelijk de praktische hulp die nodig is.
Hierbij is direct het besluit genomen om binnen drie weken een huisbezoek te plannen waarbij de Ergotherapeut en de Fysiotherapeut de thuissituatie komen beoordelen.
Zij zullen kijken wat er voor aanpassingen mogelijk en nodig zijn om het voor pa en ma makkelijker en aangenamer te maken. Denk bijv. aan een comfortabele zitmogelijkheid voor ma waarbij het ook mogelijk is om aan de tafel te zitten, de badkamer, toiletgebruik, transport buitenshuis etc.
Hulp wordt geboden bij het organiseren van de nodige aanpassingen. Ze weten de juiste wegen te bewandelen > contact met de gemeente Capelle aan den IJssel, ziekenfonds met het oog op vergoedingen.
We hebben ervaren dat we hier met een zeer professioneel team te maken hebben.
Het geeft vertrouwen in een goede begeleiding.

Als afsluiting volgde er nog een gesprek met de revalidatiearts dr. Timmermans.
Concreet komt het er op neer dat we vanaf nu het ALS team ma zal begeleiden en dus niet meer de afdeling neurologie en Cisca. Het ALS team is dus ons eerste aanspraakpunt. Alle vragen welke wij hebben kunnen we aan dit team stellen.
Het viel dr. Timmermans op dat ma geen prater is. Ook is het acceptatieproces nog in volle gang. Hier zal door het team de komende periode aandacht aan worden gegeven en hulp worden geboden. Kort is ook even aangestipt dat het goed is om ook de zaken te bespreken welke nu nog niet aan de orde zijn, maar wellicht in de toekomst wel aan de orde komen. Dat kan soms moeilijk zijn, maar is wel belangrijk. Er kunnen momenten komen waarop er snel beslissingen genomen moeten worden en er geen tijd meer is voor langdurig overleg.
De Logopedist wil ma graag terugzien omdat ze wat moeite ervaart bij het op hoesten van slijm.

Concreet zijn nu de volgende afspraken gemaakt:
Binnen 3 weken huisbezoek > wordt nog bevestigd door het ziekenhuis.
Afspraak met Logopedist > is gepland
Afspraak longfunctie onderzoek > is gepland dinsdag 8 november
Afspraak Dr. Tazelaar > over 3 maanden

TERUG NAAR OVERZICHT